Vyhláškou č. 333/2018 Sb. se mění sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům.

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 ZP je pro rok 2019 stanovena:

 • u osobních silničních motorových vozidel na 4,10 Kč/km,

 • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,10 Kč/km.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 158 odst. 3 ZP činí od 1. 1. 2019 za litr:

 • benzínu automobilového 95 oktanů 33,10 Kč,

 • benzínu automobilového 98 oktanů 37,10 Kč,

 • nafty motorové 33,60 Kč.

S účinností od 1. 1. 2019 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty tuzemské stravné podle § 163 odst. 1 ZP nejméně ve výši:

 • 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 • 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

a podle § 176 odst. 1 ZP ve výši:

 • 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 • 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  Zdroj: Verlag Dashöfer