Cestovní náhrady od 1. 1. 2019

Vyhláškou č. 333/2018 Sb. se mění sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům. Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4...

Sdružení FO bez právní subjektivity v roce 2019 v příkladu

Tři společníci jsou sdruženi ve sdružení fyzických osob, všichni vedou evidenci a uplatňují výdaje paušálem. Určili si jednoho z nich na základě smlouvy, který vede evidenci příjmů a výdajů pro celé sdružení. Může z pohledu DPH v roce 2019 evidovat nákupy a vystavovat...